1GB ပမာဏ
ႏိွပ္ပါ *900*8925*17336015#
15 ရက္
99 ဘတ္
ဝယ္မယ္
- ဝယ္ထားတဲ့ပမာဏအတိုင္း 4Gအင္တာနက္ကို 300Mbps ျမန္ႏႈန္းနဲ႔ သံုးႏိုင္သည္၊ 3Gအင္တာနက္ကို 42Mbps နဲ႔သံုးႏိုင္သည္
- ေနာက္ဆံုးရက္၏ 23:59နာရီတြင္ ပက္ေက့ခ်္ အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္သြားမည္
*ထပ္ဝယ္ခြင့္ရိွသည္

* မွတ္ခ်က္

     အခြန္7% မပါေသးပါ

     အပလီေကးရွင္းသံုးရ အခက္အခဲရိွလွ်င္ 9700 ကိုေခၚပါ

     ပက္ေက့ခ်္သံုးရ အခက္အခဲရိွလွ်င္ *9090 ကိုေခၚပါ